„Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată.”

Acronim proiect: BIOHORTINOV

Obiectivele proiectului


Obiectivele proiectului vizează dezvoltarea capacității de cercetare a organizațiilor publice implicate. Astfel, la finalizarea proiectelor, aceste organizații ar trebui să îndeplinească următorii indicatori de rezultat:

1)   angajarea de personal nou în posturi de cercetare;

2)  instruirea angajaţilor noi şi vechi prin cursuri de formare iniţială în cercetare şi cursuri de specialitate oferite de fiecare dintre parteneri în propriul domeniu de competenţă (folosind logistica centrelor de resurse de învăţare);

3)   obţinerea de produse / tehnologii / servicii noi sau îmbunătăţite semnificativ;

4) structurarea ofertei pentru cercetare şi servicii tehnologice şi prezentarea acesteia pe platforma www.erris.gov.ro;

5)  consolidarea capacităţii instituțiilor partenere prin strategii de recuperare, cum ar fi programe de formare (cercetare) / programe de specializare şi vizite (pe termen scurt);

6)   oferirea şi efectuarea serviciilor de cercetare folosind infrastructura de cercetare disponibilă;

7)  crearea unui program comun pentru centrele de resurse de învatare, corelate cu planul de dezvoltare institutională a fiecărui partener.

Proiecte componente


Proiectul complex „Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată” cuprinde următoarele 4 proiecte:

Proiect component 1. „Sistem electronic complex pentru monitorizarea condițiilor de apariție a stresului hidric și biocenotic cu algoritmi inteligenți de prelucrarea datelor pentru avertizare și prevenirea acestuia în horticultură”.

Proiect component 2. „Cuantificarea multisenzorială a stresului hidric și biocenotic din pomicultură și viticultură prin fitomonitorizare și avertizare timpurie în condițiile schimbărilor climatice”.

Proiect component 3. „Dezvoltarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate fitosintetizate inovatoare cu aplicații fitoterapeutice în vederea diminuării stresului biocenotic în culturile horticole”.

Proiect component 4. „Tehnologii inovatoare de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură și viticultură”.